Mesleki Yayın ve Eğitimleri

                                                                                                                                                                                         

Akademik Yayınlar

· Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu Komorbiditesi ile Bunların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Tıpta Uzmanlık Tez çalışması İstanbul – 2010.

· Yuksel P, Alpay N, Babur C, Bayar R, Saribas S, Karakose AR, Aksoy C, Aslan M, Mehmetali S, Kilic S, Balcioglu I, Hamanca O, Dirican A, Kucukbasmaci O, Oner A, Torun MM, Kocazeybek B. The role of latent toxoplasmosis in the aetiopathogenesis of schizophrenia–the risk factor or an indication of a contact with cat?. Folia Parasitol (Praha). 2010 Jun;57(2):121-8.

· Balcıoglu İ, Memetali S, Rozant R. Psikiyatrik Hastanın Suç İşlemesi: Ne Yapmalıyız ? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Türkiye de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:269-274.

· Balcıoğlu İ, Memetali S, Rozant R. Tükenmişlik Sendromu ( Burn Out Syndrome ) Dirim Tıp Dergisi 2008; sayı:83 (99-104).

· Benbir G, Memetali S, Karadeniz D. Depression and anxiety disorder in comorbidity of OSAS and the effects of CPAP treatment on quality of life. Poster sunumu. XX’th World Congress of Neurology Marrakesh November 2011.

• Seifi Memetali, Feray Bölükbaşı, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz. The İnfluence of the Treatment of Obstrüktif Sleep Apnea Syndrome on Depression Anxiety and Quality of Life. Journal of Turkish Sleep Medicine 2014;2:51-7

Aldığı Kurs; Katıldığı Kongre ve Eğitimler:

· Prof. Dr. M. Zihni Sungur ile Kognitif Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi. 2007- 2009.

· Kognitif Bilişsel Terapi Eğitim Sertifikası. ( Kognitif terapi yönelimli klinik görüşme, depresyon, anksiyete bozuklukları ve okb tedavisindeki uygulamaları toplam 50 saat ) Dr Emel Stroup ABPP, ACT. 2012 – 2013.

•Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Eğitim Sertifikası 2015 – 2016 .  Prof Dr Atilla Soykan ile 40 saat uygulamalı ve teorik hipnoterapi eğitimi.

· İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği; Ekim 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen 26 oturumdan oluşan Psikanalize Giriş Seminerleri katılım belgesi.

· Şema Terapi Eğitimi ( Borderline ve narsistik kişilik bozukluklarında uygulamaları.) Dr. Alp Karaosmanoğlu ISST Certified Schema Therapist. 25-26 Mayıs 2013.

· İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitimi Acil Yaşam Desteği kursu 2-5 Kasım 2007

· 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi ‘Kanıta Dayalı Tıp’ 21-24 Haziran 2007-İstanbul

· 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi 23-27 Ekim 2007-İstanbul

· 12. Ergen Günleri ‘Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar’ 14 – 17 Kasım 2007 – İstanbul

· İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 6-7 Mart 2008- İstanbul

· 12. TPD Yıllık Toplantısı / Bahar Kongresi 23 – 27 Nisan 2008- Fethiye

· 12. TPD Yıllık Toplantısı ‘ Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Pratik Yaklaşımlar’ kursu 2008.

· TPD Yıllık Toplantısı ‘ Psikiyatri Pratiğinde Cinsel Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları’ kursu 2008.

· 3. Psikiyatri Atölyeleri 24 – 25 Mayıs 2008 – İstanbul

· 17. Anadolu Psikiyatri Günleri ‘Epidemiyolojiden Kliniğe’ 11-14 Haziran 2008- Zonguldak

· 4. Cerrahpaşa Nöroloji Günleri ‘Nörolojide Tartışmalı Konular’ 19 Eylül 2008 – İstanbul

· 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Anksiyete Sempozyumu 14- 19 Ekim 2009 – Antalya

· 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘Lohusalık Döneminde Ruhsal Hastalıkların Tedavisi ‘ kursu ekim 2009.

· 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘ Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi’ kursu ekim 2009.

· Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Buluşmaları-1 10 Nisan 2009- İstanbul

· 13. Bahar Sempozyumu 15- 18 Nisan 2009 – Antalya

· 7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 02- 06 Haziran 2009 – Edirne

· 22. European College of Neuropsychopharmacology 12- 16 Sept 2009 – İstanbul

· 5. Şizofreni Akademisi. 26 – 28 Şubat 2010 – Antalya.

· Uygulamalı Temel Hipnoz Kursu. Dr Şeref Özer. Mart 2010 – İstanbul

· 14. TPD Yıllık Toplantısı / Bahar Kongresi 13 – 17 Nisan 2010 – Antalya

· 14. TPD Yıllık Toplantısı ‘Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi’ ve ‘Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)’ kursları 2010.

· 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu 13-16 Ekim 2011 İstanbul.

· 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘21. Yüzyılda Psikoterapi’ 26-30 Ekim 2011 Antalya.

· Türkiye Psikiyatri Derneği Hipnoz kursu Ocak 2012 – İstanbul.

· 1st İstanbul – Eurasia Regional Congress of Biological Psychiatry. 27-31 May 2012 İST

· 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi 09-13 Ekim 2012- Bursa

· 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘Sigara Bağımlılığı’ kursu 09 Ekim 2012 – Bursa

· Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 9. Ulusal Kongresi. 20 – 23 Aralık 2012 – İstanbul

• Çift ve Aile Terapileri Derneği 1. Aile Sempozyumu katılım belgesi 21 Eylül 2013

• Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi 14-17 Kasım 2013 “Alkol ve Sigara Bağımlılığında Kognitif Davranışçı Terapi Yaklaşımı” ve Obezite ve Yeme Bozukluğu” çalışma grubu çalışması

• 6 International Congress on Psychopharmacology  April 16 -20 2014 Antalya

• 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi 12- 16 Kasım 2014 Antalya

• Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği 4. Ulusal Kongresi 5-8 Kasım 2015 İstanbul

• 8. International Congress on Psychopharmacology 20-24 April  2016 Antalya “TMS and Neuronavigation use Course” ” Stuttering and Speech Disorders Course”