Uzm Dr Seyfi MEMETALİ

Psikiyatri Uzmanı; Tıp doktoru 

(Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapist

Http://twitter.com/psikiyatr

Mail: drseyfi@yahoo.com

Randevu: 0543 466 15 60

Uzm Dr Seyfi Memetali; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD’dan mezun oldu.
Uzmanlık eğitimi esnasında yataklı servis, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, çocuk ve ergen psikiyatrisi, adli psikiyatri, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, geropsikiyatri ve psikoz servislerinde aktif görevler aldı hasta takip etti.

Yine aynı fakülte de 9 ay nöroloji rotasyonunu yaptı. Bu esnada uyku bozuklukları labratuvarında çalıştı. Obstrüktif uyku apne sendromunda depresyon ve anksiyete komorbiditesi ve bunların yaşam kalitesi üzerine etkileri isimli tez çalışması psikiyatri uzmanı olmaya hak kazandı.
Mesleki ilgi alanlarının başında uyku bozuklukları, duygudurum bozuklukları, anksiyete ( kaygı ) bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (OKB-takıntı), bipolar bozukluk, nevrotik bozukluklar, somatoform bozukluklar ve geropsikiyatri gelmektedir.
Dr Seyfi Memetali’nin ayrıca yerli ve yabancı tıp dergilerinde yayınlanmış yurt içi ve uluslararası bilimsel makaleleri bulunmaktadır.
Kognitif davranışçı terapi, dinamik yönelimli psikoterapi ve hipnoz eğitimleri almıştır.
Türkiye Psikiyatri Derneği üyesidir.